Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

gusta-blu
4418 236f 500
Reposted fromxanth xanth viadesinteressement desinteressement
gusta-blu
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viaciarka ciarka
gusta-blu
9357 42de 500
Reposted fromgrobson grobson viaSmigol Smigol
gusta-blu
4824 1bd5 500
gusta-blu
4164 6dfc 500
Reposted frompiehus piehus vialiveattherainbow liveattherainbow
gusta-blu

October 17 2018

6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viaSmigol Smigol
gusta-blu
Reposted fromhekate hekate viaciarka ciarka
gusta-blu
Gdy w hotelu przyszło mu dzielić pokój z cenionym poetą i tłumaczem, Mieczysławem Jastrunem, od razu postawił sprawę jasno: <Ustalmy: szczamy do umywalki czy nie?>. Gdy babcia klozetowa zawołała, że zostawił na tacy zbyt dużo pieniędzy i chce mu je oddać, bo jest uczciwa, Himilsbach pouczył ją: <I dlatego tu, kurwa, siedzisz>. Gdy otrzymał propozycję zagrania w filmie produkcji zagranicznej, zrezygnował, uznając, że nauka języka obcego nie ma żadnego sensu – <Jeszcze się okaże, że jednak nie będę im pasował do tego filmu, i zostanę z tym angielskim jak chuj>, argumentował
— S. Miniewicz "Jan Himilsbach: Marcel Proust spod budki z piwem
Reposted from1923 1923 viaciarka ciarka
gusta-blu
8821 2768
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaAbbaPater AbbaPater
gusta-blu
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaciarka ciarka
gusta-blu
0918 4ba6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatomash tomash
gusta-blu
0793 8e9c
Reposted fromfungi fungi viatomash tomash
gusta-blu
1122 284f 500
gusta-blu
gusta-blu
0081 5f81
Reposted fromtuyi tuyi vialiveattherainbow liveattherainbow
gusta-blu
6085 a355
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viaAbbaPater AbbaPater
gusta-blu
Reposted fromFlau Flau viaXavax Xavax
gusta-blu
1457 271e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaXavax Xavax
gusta-blu
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaXavax Xavax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl